Adwokat Tarnów

Publikacje

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1/2010

„Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem przez członka organu zarządzającego osoby prawnej a wydane przeciwko niej orzeczenie cywilne”