Wielu
Wykwalifikowanych pracowników
Setki
Zaufanych Klientów
Tysiące
Rozwiązanych spraw
Adwokat Piotr Danek

Witamy na stronach Kancelarii Adwokackiej

Wychodząc naprzeciw potrzebom i realiom rynku oferujemy Państwu profesjonalną, wszechstronną i kompleksową pomoc prawną, nie zamykając się w wąskich ramach specjalizacji, lecz dostosowując się do Państwa oczekiwań i wymagań.

Sumienność 01.

Pracujemy zarówno dla przedsiębiorców takich jak spółki kapitałowe, osobowe i cywilne, a także dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla instytucji publicznych, jak i klientów indywidualnych.

Wiedza 02.

Gospodarcza, dla instytucji publicznych, jak i klientów indywidualnych. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu udało się nam zdobyć zaufanie wielu firm działających na rynku lokalnym oraz w skali całego kraju.

Profesjonalizm 03.

Kancelaria dzięki profesjonalnej obsłudze swoich klientów szczyci się licznymi pozytywnymi referencjami wystawionymi przez szereg przedsiębiorców oraz osób prywatnych, z którymi można zapoznać się w jej siedzibie.

DORADZTWO PRAWNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Specjalizujemy się we wszechstronnej obsłudze przedsiębiorców, a w szczególności w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, zamówień publicznych, prawa ochrony danych osobowych, prawa konsumenckiego i tzw. nowych technologii (prawo telekomunikacyjne, informatyczne, ochrona informacji niejawnych itp.)

Prawo gospodarcze i handlowe

Pomoc prawna w zakresie dochodzenia należności, w szczególności wezwania przedsądowe, pozasądowe postępowania ugodowe.

Prawo konsumenckie

Prawo o ochronie danych osobowych, informacji niejawnych, telekomunikacyjne.

Prawo spółek handlowych

Tworzenie, przekształcenia, połączenia, likwidacja spółek, stowarzyszeń, fundacji, nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw.

Prawo pracy

Sprawy pracownicze (umowy o pracę, wypowiedzenia, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, umowy o zakazie konkurencji itp.)

Pomoc prawna osobom prywatnym

Obsługa osób fizycznych

W ramach pomocy prawnej osobom prywatnym Kancelaria zajmuje się zastępowaniem klienta w sprawach:

Prawo rodzinne

Usługi prawne z zakresu prawa rodzinnego (rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, podział majątku...

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku z ustawy i z testamentu, obalenie testamentu, dział spadku...

Prawo cywilne

Sprawy z zakresu realizacji umów, o zapłatę, o odszkodowanie, zniesienie współwłasności...

Prawo karne

Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, w postępowaniu wykonawczym, występowanie jako pełnomocnik...

Prawo pracy

Przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie, o zakazie konkurencji...

Prawo administracyjne

Prowadzenie postępowań administracyjnych z każdej dziedziny prawa, sprawy o odszkodowanie, reprezentacja przed sądam

Pisma procesowe

Pozwy, apelacje, zażalenia, pisma przygotowawcze, wezwania itp.

Porady prawne

Udzielanie porad prawnych

ADWOKAT PIOTR DANEK

Adwokat Piotr Danek ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku 2000. W tym samym roku rozpoczął aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Tarnowie, którą ukończył w roku 2003, zdając egzamin sędziowski. Od ukończenia studiów pozostaje czynny w zawodzie prawnika, którą to pracę wykonywał w kancelariach radców prawnych i podmiotach gospodarczych.

Adwokat Piotr Danek w 2005 roku uzyskał wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. W roku 2006 założył indywidualną Kancelarię Adwokacką, która od początku funkcjonowania zdobyła znaczną liczbę klientów, specjalizując się w obsłudze przedsiębiorców.

Adwokat Piotr Danek od 2010 r. jest członkiem zespołu wizytatorów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. W 2019 został współzałożycielem Spółki komandytowej Kancelarii Prawnej i Windykacyjnej DANEK. Adwokat Piotr Danek pochodzi z Tarnowa, jest członkiem rodziny o ugruntowanych tradycjach prawniczych. Jego zainteresowania pozazawodowe koncentrują się na takich dziedzinach jak historia, archeologia, paleontologia, marynistyka oraz astronomia.

Zaufali nam

Nasi Klienci

Każdego klienta traktujemy tak samo, poświęcając mu dużo czasu i maksimum uwagi.