Mateusz C.

Aplikant adwokacki
Book AN Appointment

Aplikant adwokacki Mateusz C. ukończył w 2010 roku z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W czasie studiów aktywnie uczestniczył w pracach Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2008 – 2010 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a następnie przewodniczącego Sekcji Prawa Cywilnego, a także funkcję członka zarządu oraz sędziego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu konkursowego wpisany w 2011 roku na listę aplikantów adwokackich w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Mateusz C. specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego oraz prawa własności intelektualnej w zakresie nowych technologii.