Prawo karne (obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, w postępowaniu wykonawczym, występowanie jako pełnomocnik pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego, prywatne akty oskarżenia, powództwa adhezyjne, wnioski o naprawienie szkody, wnioski dowodowe, apelacje, zażalenia, kasacje, wnioski o wznowienie postępowania, wnioski o odroczenie, przerwę w karze, o warunkowe przedterminowe zwolnienie itp.),

How Can We Help !
Piotr Danek
Adwokat Piotr Danek ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku 2000.

Piotr Danek

Adwokat
Agnieszka K. P.
Agnieszka K. P. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Agnieszka K. P.

Radca prawny
Mateusz C.
Aplikant adwokacki Mateusz C. ukończył w 2010 roku z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Mateusz C.

Aplikant adwokacki